NestEgg Yn Noddi Gwobrau Undebau Credyd Cymru

Mae’r cyflenwr meddalwedd undebau credyd, NestEgg, wedi cytuno i ddod yn brif noddwr Gwobrau Undebau Credyd Cymru eleni.

Bydd y gwobrau blynyddol yn dathlu cyfraniad gwirfoddolwyr, aelodau, ysgolion a chyflogwyr partner i lwyddiant parhaus y mudiad undebau credyd yng Nghymru.

Mae peiriant penderfyniadau NestEgg wedi bod yn helpu undebau credyd i dyfu eu llyfrau benthyciadau a’u sylfaen aelodau yn sylweddol ers mwy na phedair blynedd.

Dywedodd Adrian Davies, Cyd-sylfaenydd NestEgg: “Rydym yn falch o allu noddi Gwobrau Undebau Credyd Cymru 2022 sy’n cydnabod y cyfraniad a wneir i’r sector hwn gan gynifer o sefydliadau ac unigolion.

“Mae’r £1/4bn o fenthyciadau a aseswyd gan ein peiriant penderfyniadau ar ran undebau credyd, wedi dangos yr effaith gadarnhaol y mae’r benthycwyr cyfrifol hyn yn ei gael ar ein cymunedau drwy fabwysiadu agwedd deg a chynhwysol at fenthyca.

“Llongyfarchiadau i’r holl enwebeion eleni ac edrychwn ymlaen at fynychu’r seremoni wobrwyo i weld yr enillwyr yn derbyn cydnabyddiaeth haeddiannol.”

Bellach yn ei bumed flwyddyn, cynhelir y digwyddiad mawreddog ddydd Iau, 20 Hydref 2022 yn Adeilad y Pierhead ym Mae Caerdydd.

Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, Gwobrau Undebau Credyd Cymru yn cyd-fynd â Diwrnod Rhyngwladol Undebau Credyd, sy’n dathlu ysbryd y mudiad byd-eang ac yn gweld undebau credyd o bob rhan o Gymru yn cyfuno i anrhydeddu gwaddol gweithio cymunedol.

I gael rhagor o wybodaeth am NestEgg yma

Yn ôl i Newyddion
Dewch o hyd i fy undeb credyd agosaf.
Gorllewin Morgannwg
Cwm Cynon
Aberhonddu
Blaenau Gwent
Pen-y-bont ar Ogwr
Caerffili
Caerdydd
Sir Gaerfyrddin
Ceredigion
Conwy
Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Gwynedd
Ynys Mon
Merthyr Tudful
Sir Fynwy
Castell-nedd Port Talbot
Casnewydd
Sir Benfro
Powys
Rhondda Cynon Taf
Abertawe
Torfaen
Bro Morgannwg
Wrecsam
Show all
Enw undeb credyd:
Swyddfa neu ar-lein:
Aelod o CUW:*
Gorllewin Morgannwg
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Cwm Cynon
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Aberhonddu
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Blaenau Gwent
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Pen-y-bont ar Ogwr
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Caerffili
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Caerdydd
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Sir Gaerfyrddin
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Ceredigion
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Conwy
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Sir Ddinbych
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Sir y Fflint
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Gwynedd
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Ynys Mon
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Merthyr Tudful
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Sir Fynwy
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Castell-nedd Port Talbot
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Casnewydd
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Sir Benfro
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Powys
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Rhondda Cynon Taf
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Abertawe
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Torfaen
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Bro Morgannwg
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Wrecsam
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy