Cynilion syml a benthyciadau fforddiadwy i bobl yng Nghymru.

Benthyciadau hawdd eu cymhwyso o £100-£15,000 a chynilion moesegol cyflym i’w cyrchu sydd o fudd i chi a’ch cymuned.

Credyd fforddiadwy, moesegol a chynilion diogel, yng nghanol eich cymuned

Cydweithio dros Gymry.

Mae Undebau Credyd Cymru yn grŵp cydweithredol o undeb credyd sy’n gweithio gyda’i gilydd i adeiladu lles ariannol pobl Cymru.

AMDANOM NI
Benthyciadau o £100 hyd at £15,000

Gwnewch gais heddiw, ar-lein, am fynediad at fenthyciadau cyflym, fforddiadwy, moesegol.

BENTHYCIADAU
Rheoli eich arian

Offer cyllidebu rhyngweithiol sy’n eich helpu i ddod ar ben eich arian.

OFFER GOLWG

Y newyddion diweddaraf

Mae NestEgg yn noddi gwobrau undebau credyd

Mae’r cyflenwr meddalwedd undebau credyd, NestEgg, wedi cytuno i fod yn noddwr Gwobrau Undebau Credyd Cymru 2023 am yr ail flwyddyn yn olynol.

DARLLEN MWY
Diwrnodau allan am ddim i’r teulu yng Nghymru

Ydych chi am ddiddanu'r plant yr haf hwn heb dorri'r gyllideb?

DARLLEN MWY
Cynllunio Gwyliau’r Haf ar Gyllideb

P'un a ydych yn bwriadu aros yn y DU neu hedfan dramor yr haf hwn, bydd pobl o Brydain ar eu gwyliau yn gwneud miliynau o deithiau yn ystod y misoedd nesaf a derbyn bargeinion arian cyfred gwael, cael eich dal allan gan anfanteision llogi car a theithio heb yswiriant.

DARLLEN MWY
Pam dylech fenthyca o undeb credyd?

Pam dylech chi fenthyca o undeb credyd?

DARLLEN MWY
Dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr

Mae gwirfoddolwyr yn cael eu dathlu gan undebau credyd ledled Cymru am y rôl amhrisiadwy y maent yn ei chwarae yn natblygiad a llwyddiant y cwmnïau cydweithredol ariannol.

DARLLEN MWY
Cefnogi eich lles ariannol yn ystod Wytnos Iechyd Meddwl

Mae Undebau Credyd Cymru yn cefnogi Wythnos Iechyd Meddwl y Genedl (Mai 15-21) gan fod pryderon ariannol yn un o brif achosion problemau iechyd meddwl.

DARLLEN MWY

Sut rydyn ni wedi helpu...

80%

Mae aelodau Undebau Credyd Cymru yn dweud bod 80% o arian a fenthycwyd yn cael ei wario yma yng Nghymru.

97%

Mae 97% o aelodau Undebau Credyd Cymru naill ai’n debygol o argymell eu hundeb credyd i ffrindiau a theulu neu eisoes wedi gwneud hynny.

89%

Mae 89% o aelodau yn cynilo'n rheolaidd (bob wythnos neu fis).

Dywed ein haelodau…

Roeddwn i'n arfer ei chael hi mor anodd cynilo, ond mae'r undeb credyd yn gadael i chi gynilo tra'ch bod chi'n talu benthyciad. Fe wnaeth hynny fy ysgogi i arbed mwy. Byddwn yn argymell hyn i unrhyw un sy’n cael trafferth gydag arian ac i gynilo.
Pan nad oeddwn yn gwybod beth i’w wneud, roedd benthyciad bach gyda thelerau ac amodau rhesymol a chyfraddau llog hylaw wedi fy helpu cymaint.
Mae fy undeb credyd, dros gyfnod o 10 mlynedd, wedi fy helpu i gael gwared ar fy holl ddyledion ac rydw i nawr yn rheoli fy arian yn well ac yn benthyca ar gyfer gwelliannau cartref neu wyliau tra'n cynilo ar yr un pryd - enillydd buddugol!

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau? Cysylltwch os gwelwch yn dda.

CYSYLLTWCH Â NI
Gwnewch gais am fenthyciad gyda’ch Undeb Credyd agosaf yma.
Gorllewin Morgannwg
Cwm Cynon
Aberhonddu
Blaenau Gwent
Pen-y-bont ar Ogwr
Caerffili
Caerdydd
Sir Gaerfyrddin
Ceredigion
Conwy
Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Gwynedd
Ynys Mon
Merthyr Tudful
Sir Fynwy
Castell-nedd Port Talbot
Casnewydd
Sir Benfro
Powys
Rhondda Cynon Taf
Abertawe
Torfaen
Bro Morgannwg
Wrecsam
Show all
Enw undeb credyd:
Swyddfa neu ar-lein:
Aelod o CUW:*
Gorllewin Morgannwg
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Cwm Cynon
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Aberhonddu
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Blaenau Gwent
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Pen-y-bont ar Ogwr
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Caerffili
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Caerdydd
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Sir Gaerfyrddin
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Ceredigion
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Conwy
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Sir Ddinbych
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Sir y Fflint
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Gwynedd
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Ynys Mon
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Merthyr Tudful
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Sir Fynwy
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Castell-nedd Port Talbot
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Casnewydd
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Sir Benfro
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Powys
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Rhondda Cynon Taf
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Abertawe
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Torfaen
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Bro Morgannwg
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Wrecsam
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy