Gwobrau Undebau Credyd Cymru

Mae Gwobrau Undebau Credyd Cymru yn dathlu’r gwirfoddolwyr, partneriaid, aelodau a staff sy’n gwneud gwahaniaeth i bobl a chymunedau ledled y wlad.

Gwobrau Blynyddol Undebau Credyd Cymru.

Dathlu’r bobl a’r partneriaid sy’n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’n cymunedau ledled Cymru.

Mae Gwobrau Undebau Credyd Cymru yn nodi Diwrnod Rhyngwladol Undebau Credyd.

Bob blwyddyn, ers 2017, mae Undebau Credyd Cymru wedi cydweithio i ddathlu’r bobl eithriadol sy’n gwneud y mudiad yr hyn ydyw. I gyd-fynd â Diwrnod Rhyngwladol yr Undebau Credyd ym mis Hydref, mae’r gwobrau wedi dod yn uchafbwynt y flwyddyn, gan sicrhau sylw yn y newyddion a chydnabyddiaeth i’n harwyr di-glod fel arall.

Mae categorïau’r gwobrau yn cydnabod y bobl sy’n gwneud gwahaniaeth i’n cymunedau.

Mae categorïau Gwobrau Undebau Credyd Cymru yn cael eu creu i ddathlu’r bobl sy’n gweithio’n ddiflino i wella lles ariannol ein cymunedau. Mae categorïau’n cynnwys aelod yn gwneud gwahaniaeth, partner ysgol, partner cyflogres, gwirfoddolwr, hyrwyddwr gweithle, cyflawniad oes a mynediad at wasanaethau ariannol.

Cyfleoedd noddi.

Er mwyn sicrhau nad oes unrhyw rwystrau ariannol i bobl sy’n ymgeisio am y gwobrau, bob blwyddyn mae partneriaid hael yn noddi’r digwyddiad sy’n cael ei gynnal yn amgylchedd hardd Adeilad hanesyddol y Pierhead ym Mae Caerdydd.

Dathlu’r bobl anhygoel sy’n gwneud Undebau Credyd yng Nghymru yn gymaint o lwyddiant.

  • Partneriaid: Yr ysgolion sy'n rhedeg clybiau cynilo gyda'u hundebau credyd a'r cyflogwyr sy'n helpu staff i gynilo a chael mynediad at fenthyciadau fforddiadwy gyda'u hundeb credyd.
  • Pobl: Y gwirfoddolwyr a'r aelodau sy'n cael effaith gadarnhaol ar eu cymuned.
  • Mynediad at wasanaethau ariannol: Yr unig ddyfarniad a roddir i undeb credyd, sy’n cydnabod yr ymdrechion eithriadol a wnaed i sicrhau bod pobl yng Nghymru yn gallu cael gafael ar gynilion syml a benthyciadau fforddiadwy.

Darganfod mwy am gyfleoedd noddi.

E-BOST NI
Find my nearest credit union.
Gorllewin Morgannwg
Cwm Cynon
Aberhonddu
Blaenau Gwent
Pen-y-bont ar Ogwr
Caerffili
Caerdydd
Sir Gaerfyrddin
Ceredigion
Conwy
Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Gwynedd
Ynys Mon
Merthyr Tudful
Sir Fynwy
Castell-nedd Port Talbot
Casnewydd
Sir Benfro
Powys
Rhondda Cynon Taf
Abertawe
Torfaen
Bro Morgannwg
Wrecsam
Show all
Enw undeb credyd:
Swyddfa neu ar-lein:
Aelod o CUW:*
Gorllewin Morgannwg
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Cwm Cynon
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Aberhonddu
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Blaenau Gwent
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Pen-y-bont ar Ogwr
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Caerffili
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Caerdydd
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Sir Gaerfyrddin
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Ceredigion
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Conwy
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Sir Ddinbych
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Sir y Fflint
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Gwynedd
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Ynys Mon
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Merthyr Tudful
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Sir Fynwy
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Castell-nedd Port Talbot
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Casnewydd
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Sir Benfro
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Powys
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Rhondda Cynon Taf
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Abertawe
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Torfaen
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Bro Morgannwg
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Wrecsam
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy