Adeiladu Cenedl Undeb Credyd

Mae Adeiladu Cenedl Undeb Credyd yn strategaeth a chynllun gweithredu i helpu i adeiladu gwydnwch ariannol pobl o bob oed. Gweledigaeth gyfunol undeb credyd yng Nghymru sydd wedi ymrwymo i gydweithio i wella gwasanaethau, cynnyrch a hygyrchedd benthyciadau fforddiadwy ac arbedion moesegol.

Mae gweithredoedd yn cynnwys:

  • Cydweithio ar brosiectau cydweithredol newydd i wasanaethu pobl Cymru yn well.
  • Adeiladu marchnata ar y cyd i gefnogi twf cynilion a benthyciadau a gwella amlygrwydd undebau credyd.
  • Cryfhau gwytnwch ariannol gweithwyr Cymru gyda gweledigaeth i holl weithwyr Cymru gael mynediad at gynllun didynnu cyflogres undeb credyd.
  • Canolbwyntio ar y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu, mapio’r ddarpariaeth bresennol i adeiladu hygyrchedd cymunedol a digidol ledled Cymru, fel bod aelodau’n gallu cael mynediad at ein gwasanaethau’n gyflym, yn y ffordd sy’n gweddu orau iddynt.
  • Asesu ein heffaith gymdeithasol ac economaidd a gweithio gyda rhanddeiliaid i wella ein heffeithiolrwydd.
  • Gwella llythrennedd ariannol ac addysg ariannol i aelodau undebau credyd o bob oed.

Gellir gweld a lawrlwytho Strategaeth Undebau Credyd Cymru lawn – Creu Cenedl Undeb Credyd, gan gynnwys y rhestr o gamau gweithredu, isod.

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau? Cysylltwch os gwelwch yn dda.

E-BOST NI
Find my nearest credit union.
Gorllewin Morgannwg
Cwm Cynon
Aberhonddu
Blaenau Gwent
Pen-y-bont ar Ogwr
Caerffili
Caerdydd
Sir Gaerfyrddin
Ceredigion
Conwy
Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Gwynedd
Ynys Mon
Merthyr Tudful
Sir Fynwy
Castell-nedd Port Talbot
Casnewydd
Sir Benfro
Powys
Rhondda Cynon Taf
Abertawe
Torfaen
Bro Morgannwg
Wrecsam
Show all
Enw undeb credyd:
Swyddfa neu ar-lein:
Aelod o CUW:*
Gorllewin Morgannwg
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Cwm Cynon
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Aberhonddu
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Blaenau Gwent
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Pen-y-bont ar Ogwr
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Caerffili
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Caerdydd
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Sir Gaerfyrddin
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Ceredigion
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Conwy
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Sir Ddinbych
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Sir y Fflint
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Gwynedd
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Ynys Mon
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Merthyr Tudful
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Sir Fynwy
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Castell-nedd Port Talbot
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Casnewydd
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Sir Benfro
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Powys
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Rhondda Cynon Taf
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Abertawe
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Torfaen
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Bro Morgannwg
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Wrecsam
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy