Gwnewch gais am fenthyciad

Benthyciadau moesegol, fforddiadwy i bobl sy’n byw neu’n gweithio yng Nghymru. Benthyciadau llai o £100 – £1,000, ynghyd â benthyciadau mwy hyd at £15,000

Gyda llog ar y balans sy’n lleihau, dim taliadau ad-dalu cynnar, ceisiadau ar-lein a phenderfyniadau cyflym, mae ein benthyciadau undeb credyd moesegol o fudd i chi a’ch cymuned.

Boed yn gar newydd, gwelliannau i’r cartref, gwyliau teuluol neu ddigwyddiad arbennig – beth bynnag sydd angen arian i’w wneud, bydd ein tîm sy’n cydymdeimlo’n ariannol bob amser yn eich trin fel person – nid sgôr credyd yn unig. Fel cydweithfeydd ariannol, nid oes gan undebau credyd unrhyw gyfranddalwyr allanol, sy’n golygu ein bod yn cael ein rhedeg ar gyfer ein haelodau – y bobl sy’n cynilo ac yn benthyca gyda ni..

Celtic Credit Union

Yn cwmpasu'r rhanbarth(au) canlynol:

Castell-nedd Port Talbot | Abertawe

Aelod o Undebau Credyd Cymru: Nac ydy

Benthyciad Bach (hyd at £1,000)

Benthyciad Bach

Benthyciad Mawr (hyd at £15,000)

Benthyciad Mawr

Smartmoney Community Bank

Yn cwmpasu'r rhanbarth(au) canlynol:

Cwm Cynon | Aberhonddu | Blaenau Gwent | Caerffili | Powys

Aelod o Undebau Credyd Cymru: Nac ydy

Benthyciad Bach (hyd at £1,000)

Benthyciad Bach

Benthyciad Mawr (hyd at £15,000)

Benthyciad Mawr

Undeb Credyd Lifesavers Pen-y-Bont

Yn cwmpasu'r rhanbarth(au) canlynol:

Pen-y-bont ar Ogwr

Aelod o Undebau Credyd Cymru: Ydy

Benthyciad Bach (hyd at £1,000)

Benthyciad Bach

Benthyciad Mawr (hyd at £15,000)

Benthyciad Mawr

Undeb Credyd Bro Sir Merthyr Tudful

Yn cwmpasu'r rhanbarth(au) canlynol:

Merthyr Tudful

Aelod o Undebau Credyd Cymru: Ydy

Benthyciad Bach (hyd at £1,000)

Benthyciad Bach

Benthyciad Mawr (hyd at £15,000)

Benthyciad Mawr

Undeb Credyd Caerdydd & Fro

Yn cwmpasu'r rhanbarth(au) canlynol:

Caerdydd | Bro Morgannwg

Aelod o Undebau Credyd Cymru: Ydy

Benthyciad Bach (hyd at £1,000)

Benthyciad Bach

Benthyciad Mawr (hyd at £15,000)

Benthyciad Mawr

Undeb Credyd Cambrian

Yn cwmpasu'r rhanbarth(au) canlynol:

Aberhonddu | Conwy | Sir Ddinbych | Sir y Fflint | Gwynedd | Ynys Mon | Powys | Wrecsam

Aelod o Undebau Credyd Cymru: Ydy

Benthyciad Bach (hyd at £1,000)

Benthyciad Bach

Benthyciad Mawr (hyd at £15,000)

Benthyciad Mawr

Undeb Credyd Casnewydd

Yn cwmpasu'r rhanbarth(au) canlynol:

Casnewydd

Aelod o Undebau Credyd Cymru: Ydy

Benthyciad Bach (hyd at £1,000)

Benthyciad Bach

Benthyciad Mawr (hyd at £15,000)

Benthyciad Mawr

Undeb Credyd Dragonsavers

Yn cwmpasu'r rhanbarth(au) canlynol:

Rhondda Cynon Taf

Aelod o Undebau Credyd Cymru: Ydy

Benthyciad Bach (hyd at £1,000)

Benthyciad Bach

Benthyciad Mawr (hyd at £15,000)

Benthyciad Mawr

Undeb Credyd Gateway

Yn cwmpasu'r rhanbarth(au) canlynol:

Sir Fynwy | Torfaen

Aelod o Undebau Credyd Cymru: Ydy

Benthyciad Bach (hyd at £1,000)

Benthyciad Bach

Benthyciad Mawr (hyd at £15,000)

Benthyciad Mawr

Undeb Credyd SaveEasy

Yn cwmpasu'r rhanbarth(au) canlynol:

Gorllewin Morgannwg | Sir Gaerfyrddin | Ceredigion | Sir Benfro

Aelod o Undebau Credyd Cymru: Ydy

Benthyciad Bach (hyd at £1,000)

Benthyciad Bach

Benthyciad Mawr (hyd at £15,000)

Benthyciad Mawr

Adborth yr Aelodau

Ni allaf ganmol digon ar aelodau staff y Fro ac Undeb Credyd Caerdydd a’r Fro, maen nhw’n ardderchog.
Mae’r undeb credyd – dros gyfnod o 10 mlynedd – wedi fy helpu i gael gwared ar fy holl ddyledion ac rydw i nawr yn rheoli fy arian yn well ac yn benthyca ar gyfer gwelliannau cartref neu wyliau tra’n cynilo ar yr un pryd – enillydd!
Fe wnaeth yr undeb credyd fy helpu i weld ffordd o gynilo pan oeddwn ar fy nhrai isaf. Roedd cadw'r cynilion yn gyfan tra'n benthyca yn fy helpu i deimlo'n llai o straen oherwydd ar ddiwedd y benthyciad roedd gen i gynilion o hyd - anhygoel!